Cintura Verde - 1^ striscia (6° kyu)

 

 

TECNICHE DI PROIEZIONE (nage waza)

1. ASHI GARAME
2. TE O UCHI GARI
3. TE KO UCHI GARI
4. UKI GOSHI
5. KANSETSU IPPON
6. TE GURUMA
7. TOBI TAI OTOSHI
8. KOSHI GURUMA
9. HIZA GURUMA
10. SASSAE TSURI KOMI ASHI

 

 

APPLICAZIONI SUL PROPRIO EQUILIBRIO

SHINTAI (spostamenti)
Applicazioni e alcuni esempi in tecniche conosciute
AYUMI ASHI : movimento normale
TSURI ASHI : strisciamento dei piedi
TSUGI ASHI : piede spazza piede

 

STRANGOLAMENTI (shime waza)

NAMI JUJI JIME : sanguigno
GYUKO JUJI JIME : sanguigno
KATA HA JIME : respiratorio
KATA JUJI JIME : respiratorio
OKURI ERI JIME : respiratorio
HADAKA JIME : respiratorio
TSUKKOMI JIME: nodo scorsoio

 

CADUTE IN MOVIMENTO (ukemi)

ZEMPO KAITEN UKEMI : sul posto
MAE UKEMI CHUGAIRI : in avanti rotolata
USHIRO UKEMI CHUGAIRI: indietro rotolata

 

FIGHTING SYSTEM

2 minuti - Forma completa

 

TECNICHE DI DIFESA

DIFESA PERSONALE LIBERA (da prese o attacchi dichiatati)

 

KURURUNFA

DAI YON NO KATA
5° DAI GO NO KATA

 

KATA DI JU JITSU

ATEMI NO KATA

 

KION BASE

4° JODAN UKE

 

KATA DEI COLTELLI

1° TANTO SO DAN

 

KATA DI BO

1° GEDAN UKE

 

 

Torna al programma